Molens

Histroia tabaki Molens sięga do 1803 roku, kiedy właściciel Molens kupił swój pierwszy wiatrak, do mielenia tytoniu i do stworzenia pierwszo-klasowego holenderskiego produktu- tabaki! Ale historia tej tabaki to nie tylko przeszłość, ale także dzień dzisiejszy, współczesność!  

Molens Chocomint L
Molens Potpourri tobacco free